ილუზია
ილუზია.

არსებობს სხვადასხვა სახის მხედველობითი ილუზიები: ზომის, ორმაგი გამოსახულების, კონტრასტის და ფერის, ფიგურის და ფონის  ილუზიები.

 

 თეთრი რგოლები თითქოს ციმციმებს 


 თუ ფროიდი მართალი იყო, აქ მხოლოდ წიგნს ვერ დაინახავთ 


 გენერლის უცნაური პორტრეტი. აქ გამოსახულია 9 ადამიანი, იპოვეთ ისინი. 


 შეხედეთ ცენტრში მონიშნულ ადგილს რამოდენიმე წამის განმავლობაში. წრე ტრიალებს. 

 

თანაბარი ზომის წითელი ხაზები 

  წრე და სპირალი

 

 რამდენ ფერს ხედავთ? სინამდვილეში მხოლოდ 2 ფერია, არავითარი ნაცრისფერი.

 

 

 

 რომელი წრე უფრო დიდია, რომლიც პატარა წრეებით არის გარშემორტყმული თუ პირიქით? სინამდვილეში ორივე წრე ტოლია.

 

 

 რომელი ფისუნიაა ყველაზე პატარა?

 

 

 

 რომელი ნაყინი უფრო დიდია?

  კურდღელი და იხვი

 

 

 რომელ ფიგურას ხედავთ, ქალს თუ მამაკაცს?

 ეს მხოლოდ ვარდია?

 ნაპოლეონი, ცოლი და შვილი

 ვირი თუ სელაპი?

 თანაბარი ზომის ხაზები

 რა ჩანს ამ სურათზე - ინდიელი თუ ესკიმოსი?

 

 

 

My Great Web page <iframe> </body> </html>

 

 

 

© პრაქტიკული ფსიქოლოგიის ცენტრი პიკი